Homoøpati

Læs mere om homoøpati her.

Hvad er homoøpati?

Homøopati er stærkt fortyndede substanser som tilføres kroppen i små doser. Over en længere periode kan homøopatien gribe ind i kroppens grundlæggende mønstre og skabe en forandring. I akutte tilfælde har homøopatien også mulighed for at skabe en “her og nu” virkning, men i de fleste tilfælde skal det tages over en måned eller mere. Dette vil lære organismen naturligt at arbejde i en anden rytme og give en omstemning af helbredstilstanden.

Similia similibus curentur / Med lige skal lige kureres:

Homøopati bygger på et lighedsprincip. Helbredelse ved lighed er grundprincippet i homøpatiens verden formuleret af Paracelsus ( 1493 -1541).

Hahnemann.

Det var den tyske læge og kemiker Samuel Hahnemann (1755 - 1843) som systematiserede tankegangen i lighedsprincippet. Samuel Hahnemann anses derfor for at være homøopatiens grundlægger.

Det var gennem eksperimentering med kinabark som man dengang anså for effektiv til behandling af malaria at Hahnemann i 1790 fandt ud af, at en rask person, der indtager kinabark, udvikler symptomer, som ligner malaria. Derfor sluttede han sig til, at et lægemiddel som fremkalder bestemte symptomer hos en rask person, kan være virkningsfuldt for en patient med samme symptomer.

I sit hovedværk "Organon, der Heilkunst” beskrev Hahnemann det homøopatiske medicinske system vha. ca. 300 paragraffer.

Hahnemann skrev mange bøger, og foretog gennem sit liv omkring hundrede "lægemiddelprøvninger". Her indtog en gruppe raske mennesker forskellige stoffer og noterede nøje deres symptomer. Disse blev kategoriseret og systematiseret af Hahnemann, og derefter omskrevet til den første homøopatiske Materia Medica.

I løbet af det 19. århundrede blev homøopatien stadigt mere udbredt, og i 1830 åbnede den første homøopatiske skole.

Nu tildags er der flere Heilpraktiker skoler der underviser i dette, en af de mest kendte i Danmark ligger i Silkeborg. Når man uddanner sig til heilpratiker som egentlig betyder healer så arbejder man bl.a. i dybden med nogle helt centrale elementer i europæisk naturlægekunst. Nedenstående er fra Heilpraktikerskolens hjemmeside:

  • Homøopati – Den blide og effektive medicin.
  • Bioregulationsterapi – Du bliver syg for at blive rask
  • Irisanalyse
  • Ernæringslære og urteterapi
  • Tandfoci og toksikologi
  • Urteterapi
  • Ernæringslære.

Rudolf Steiner - 1861-1925

Rudolf Steiner var en østrigst filosof og antroposofiens grundlægger.

Vi kender ham i Danmark mest for Steiner skolerne, og for at så kimen til de biodynamiske landbrug vi kender i dag. Der er i dag næsten 800 skoler i Europa, USA og vidt spredt over næsten alle egne og kulturer i verden. I følge antroposofisk opfattelse består menneskets væsen af legeme, sjæl, og ånd; gentagne jordeliv (reinkarnation og karma bekendes som værende en realitet, og kristendommen tillægges ligeledes en central betydning i historien. Ud fra den opfattelse, at indsigten i den oversanselige verdens virkelighed kan føre til en dybere forståelse af den sanselige virkelighed, har antroposofi ført til en række reform bestræbelser.

Rudolf mener at menneske kroppen består af tre systemer

Nerve-sansesystemet

Det rytmiske system

Stofskifte-lemmesystemet

Det rytmiske system holder de to andre på på plads. Når det rytmiske system er stærkt, hersker der generel sundhed.

Ubalancer i det ene system kan vi sig i et andet. Nyrer/Blærer >< Ører, næse, bihuler. Symptomer optræder når det ene system går ind i det andet system, tit behandler man det modsatte system end det der fejler noget, da de spejler hinanden.

Det fysiske legeme - Jord

Æterlegeme - Vand det har vi tilfælles med planter

Astrallegeme - ligger udover æterlegemet, det har vi tilfælles med dyrerne.

Jeg’et -

Så ligeledes her arbejder jeg ud fra Steiners principper om en helhed der tilgodeser alle legemerne og jeg’et i kroppen.

Der arbejdes med helheder og kroppen som en holistisk mekanisme.​

Ønsker du at tale med mig, har du spørgsmål, eller ønsker du at blive ringet op, så brug formularen nedenunder​

- Alexandra

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Er du interesseret?

Er du interesseret og ønsker at høre mere? Giv mig et kald eller benyt dig af de andre kontaktmuligheder på siden. 

Klinik Mild og Blid

Sursvej 3, 4952 Stokkemarke

Klik her for rutevejledning

CVR: 38125443

Læs cookiedeklaration her

Kontaktinformationer 

Telefon: 31 33 31 41

E-mail: hey@mildogblid.dk

sociale medier